ANTICOR - Lineární flexibilní anoda ANODEFLEX TM 1500
0,00 Kč

Katalog ke stažení
[česky, PDF 7,6 MB]

Katalog ke stažení
[česky, PDF 20 MB]

 

.. / E-shop / Protikorozní ochrana

ANODEFLEX TM 1500 Lineární flexibilní anodaKatodová ochrana pro potrubí uložené v zemi

Co je systém Anodeflex?

Systém Anodeflex 1500 je lineární flexibilní kabelová anoda umístěná v těsné blízkosti cílové struktury. Rovnoměrná distribuce proudu katodické ochrany je dosažená i v aplikacích, kde mnoho konvenčních katodových ochran nebude fungovat nebo je lze jen obtížné nainstalovat.

Výkon produktu je výsledkem centrálního měděného vodiče potaženého vodivým polymerem, který umožňuje proudu proudit na velké vzdálenosti a umožňuje, aby dostatečný proud katodický ochranný nepřetržitě procházel vodivým polymerem po celé délce anody. Návrh systému by měl zohledňovat faktory prostředí, jako jsou sousední struktury, bludné proudy a kolísání odporu půdy.

Na rozdíl od konvenčních systémů katodové ochrany, Anodeflex 1500 je umístěn v zemi v těsné blízkosti ocelového povrchu, který má být chráněn a zajišťuje rovnoměrné rozdělení ochranného proudu na celý ocelový povrch. Tím se udržuje potenciál na požadované úrovni –850 mV až –1200 mV. Vylepšená distribuce proudu zvyšuje účinnost anody a pomáhá předcházet problémům s přepětím jako je tvorba vodíku a související rychlé zanášení povlaku. Kromě toho je prakticky vyloučeno rušení jiných struktur bludnými proudy.

AnodeFlex 1500 je dodáván na velkých cívkách, a protože není zapotřebí žádná další zásypová náplň, je instalace stejně jednoduchá jako pokládka nízkonapěťového napájecího kabelu. K dokončení instalace jsou k dispozici osvědčené spojovací soupravy jako smršťovací spojky, T-spoje a těsnicí koncovky.Související produkty

ANODEFLEX TM Příslušenství

Sady obsahují teplem smrštitelné hadice, těsnící tmel a podpůrné materiály, které jsou potřebné pro instalaci. Dlouhodobá životnost produktů Anodeflex je podmíněná zajištěním měděného vodiče anody a elektrických konektorů v suchu.
© 2008 – 2024 MARF reklamní agentura